ภาพรวม

นโยบายการขอคืนสินค้า

ทาง Lyteskin จะรับคืนของต่อเมื่อ สินค้ามีปัญหาหรือหมดอายุจากทางร้าน ภายใน 30 วัน โดยทางร้านจะคืนเงินเต็มจำนวนสินค้า (ในกรณีค่าขนส่งสินค้า ลูกค้าต้องดำเนินการชำระด้วยตัวเอง)

โดยการขอคืนสินค้า สินค้านั้นๆ ต้องไม่ถูกแกะซีล หรือ ถูกเปิดใช้งานแล้ว เท่านั้น

สินค้าส่งเสิรมการขายทุกชนิด ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ได้แก่:

 • Gift cards
 • สินค้าที่ลูกค้า ทดลองใช้แล้วเกิดอาการแพ้สารเคมีบางชนิดในสินค้า
 • สินค้าโปรโมชั่นลดราคา

ในการขอคืนสินค้า ลูกค้าต้องแนบใบเสร็จมาด้วยเพื่อตรวจสอบสินค้า

การขอคืนเงิน

เมื่อลูกค้าทำการคืนสินค้ากับทางร้านเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการ email แจ้งลูกค้าให้ทราบว่าทางเราได้รับคืนสินค้าเรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าให้ทราบผ่านทางอีเมลของลูกค้าเช่่้นกัน

หาก ผลการยืนยันการคืนสินค้า เป็นไปตามข้อกำหนด ทาง Lyteskin จะทำการคืนเงินตามช่องทางที่ลูกค้าชำระมา

(เช่น คืนเครดิตในบัตร หรือ โอนเงินคืนผ่านบัญชีในกรณีลูกค้าทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

ภายในวันที่ลูกค้าได้รับอีเมลล์แจ้งผล

Late or missing refunds

การล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดในการคืนเงิน

หากลูกค้าไม่ได้รับการคืนเงินในระยะเวลาดังกล่าว ให้ลองตรวจสอบบัญชีของตัวเองเปฌ็นอันดับแรก

จากนั้น ติดต่อธนาคาร/บริษัทให้บริกการบัตรเครดิต ของท่าน (บริษัทหรือธนาคาร อาจมีระยะเวลาดำเนินการแตกต่างกัน)

หากติดต่อแล้ว ท่านยังไม่ได้รับความช่วยเหลิอ ให้ติดต่อเราที่อีเมล info@lyteskin.com เพื่อเราจะได้ช่วยเหลือท่าน

สินค้าลดราคา

สินค้าลดราคาทุกประเภท ไม่สามารถทำการคืนเงินได้

การขอเปลี่ยน

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

Lyteskin จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ต่อเมื่อ ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย หากลูกค้าจะขอเปลี่ยนสินค้า ให้ส่งสินค้าที่มีปัญหามาที่ 31/1 หมู่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 และทำการแจ้งการขอเปลี่ยนมากที่ อีเมล info@lyteskin.com เพื่อยืนยัน ทาง Lyteskin จะส่งสินค้าเดิมไปให้ท่าน ตามที่อยู่ที่ระบุบนกล่องไปรษณีย์

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ สามารถอีเมล หมายเลขสินค้า และหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ อีเมล info@lyteskin.com เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ

/ ในกรณีที่คำสะ่งซื้อถูกจัดส่งแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ขอคืนเงินได้ /

ต้องการความช่วยเหลือ?

กรุณาติดต่อเราที่ อีเมล info@lyteskin.com หากมีคำถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

Back to Top
0
  0
  ตะกร้าของคุณ
  ตะกร้าของคุณว่างเปล่ากลับไปยังร้านค้า
  Product has been added to your cart